Труд и Работна Заплата

Real Acc.com Труд у Работна Заплата ТРЗ Личен Състав

Счетоводството и счетоводно отчитане на персонала може да изглеждат като едно и също нещо, но всъщност са различни. Те са обект на различни регулации и нормативни уредби.

Ние от „Риал Акаунтинг“ ЕООД поемаме цялата необходима административна тежест за важните задачи в човешките ресурси, като определяне на заплащането на вашите служители и поддържане на записите за тяхната трудова история.

Кодексът на труда, който е отделен от счетоводните разпоредби, се занимава най-вече с това как да се отчитат труда и заплатите. Законът за счетоводството от друга страна е основното законодателство, което урежда счетоводството. Въз основа на това се определя подхода при воденето на ТРЗ, респективно счетоводно отчитане на персонал и заплата.

Счетоводното отчитане на работници и заплата представлява набор от счетоводни услуги, които са свързани с движението и разходите за служителите.

 • изготвяне и регистрация на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори в НАП;
 • изготвяне и поддържане на трудови книжки за служители на фирмата;
 • изготвяне на граждански договори, фактури за изплатени суми и служебни бележки;
 • изготвяне и подаване на болнични и осигурителни декларации, изчисляване на отпуските;
 • изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулации и други отчети;
 • издаване на служители на удостоверения за годишен доход и други удостоверения, свързани с полученото възнаграждение или документи, необходими за пенсиониране;
 • Попълване на трудови осигурителни книжки и удостоверяване на осигурителен стаж;
 • представяне на информация за осигурените лица в личния регистър на НОИ;
 • изготвяне на всички необходими платежни документи за плащания към бюджета, свързани с дължимия данък и осигурителни вноски.


С нашия компетентен екип ще се освободите от тежестта на административната работа, свързана с вашите служители.

Счетоводно Отчитане на Персонал цена:

 • Месечно по договаряне

  Цената се определя пряко от броя служители във вашата фирма. За повече информация свържете се с нас.