Регистрация на Фирма

Real Acc.com Регистрация на Фирма

Знаем, че всичко започва с бизнес идея, но за да пристъпите по-нататък в осъществяване й ще трябва да извършите регистрация на фирма. Ние от „Риал Акаунтинг“ ЕООД сме тук, за да Ви помогнем да осъществите идеите си и имаме специално предложение за Вас.

Благодарение на дългогодишния ни опит, ние предлагаме пълна гама услуги, свързани с процеса по регистрация на фирми – консултации, избор на правна форма, изготвяне на документи и прочее.

Много е важно да се направи правилен избор на подходяща корпоративна форма за регистрация на фирма, която да съответства на дейността, която ще изпълнявате – свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и други. След това се заемаме с:

 • изготвянето на необходимите документи за регистрация на фирма, дружество, представителство / клонове;
 • извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, НОИ, Комисия за защита на личните данни и други;
 • регистрация по ДДС, ЗДДС или евентуално дерегистрация;
 • при нужда – провеждане на общи събрания на акционери / съдружници, промяна на дружествен капитал и други корпоративни изменения, оформяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
 • посредничество при осъществяване на сделки с други търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания на същите (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);

Регистрация на Фирма цена:

 • Вариант 1 300 лв.

  Цената включва услуга от А до Я + всички държавни такси.

 • Вариант 2 150 лв.

  При сключване на договор за счетоводно обслужване с нас за минимум 1 година заплащате само държавните такси. За повече информация свържете се с нас.